Trots54 Jongeren bereiken met Kunst en Cultuur
trots54 kan alles bereiken

Wat is Trots?

Trots54 is een kunst en cultuur community voor en door jongeren in de regio Noordoost-Brabant. Binnen de community gaan jongeren aan de slag met hun dromen, ambities en uitdagingen. Trots54 gelooft hierbij in de positieve kracht van kunstuitingen met kwaliteit. Deze kracht versterken we door jongeren zelf op het podium te plaatsen en hun kunstuitingen te exposeren. Ze ontwikkelen en tonen hiermee hun talent en maken persoonlijke onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar. Trots54 biedt jongeren uit alle lagen van de samenleving de mogelijkheid om deel te nemen.

Bij Trots54 maken jongeren op hun eigen manier en vanuit hun eigen leefwereld kennis met kunst en ervaren wat het hen brengt. Dit zorgt ervoor dat jongeren weer aansluiting vinden bij het kunst- en cultuuraanbod. Zowel de makers als het publiek worden uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen leven.

Dat is Trots!

Naast de jaarlijkse Theatertour verzorgt Trots54 maatwerk, in samenwerking met partners in de regio. Maatprojecten, waarbij jongeren vanuit de artistieke visie van Trots54 aan de slag gaan met verschillende kunstvormen. Altijd in samenwerking met kunstprofessionals. Jongeren die deelnemen aan deze projecten behoren op dat moment tot de ‘Trotse Aanhakers’. Daarnaast verzorgt Trots54 maatproducties op het gebied van muziektheater, ontwikkeld en uitgevoerd op verzoek van partners in de regio. De jongeren uit ‘de spil’ van Trots54 spelen onder leiding en begeleiding van kunstprofessionals. De producties sluiten aan bij de wensen van de opdrachtgever, zonder daarbij de artistieke visie van Trots54 uit het oog te verliezen.

Trots54 bereikt jongeren op 3 niveaus:
De spil is de productiegroep, die muziektheatervoorstellingen maakt en artistieke interventies verzorgt. De jongeren daaromheen zijn de trotse aanhakers, die de mogelijkheid hebben vanuit allerlei kunstdisciplines aan te haken. Als derde is er het grote publiek dat massaal komt genieten van zijn leeftijdgenoten.

Wij zijn Trots54! Doe je mee?

Trots54 community op drie niveaus
trots54 theater
trots54 snode plannen
kunst-en-cultuur-trots54-theater

Agenda

theatertour-trots54  maatwerk

Evenementen