Trots54 Jongeren bereiken met Kunst en Cultuur

Achtergrondinfo Trots54

Welkom! Op deze pagina vind je videoboodschappen van jongeren en samenwerkingspartners en informatie over de weg die Trots54 heeft afgelegd tijdens het eerste ontwikkeltraject binnen Samen Cultuurmaken (Fonds voor Cultuurparticipatie).

Ontwikkeltraject 1: bevindingen uit ontwikkeltraject 1 (pdf).

 

Videoboodschappen: jongeren en samenwerkers Trots54