Trots54

@events

Verbinden, delen en versterken: tijdens onze events komt alles samen

verdeler

@events

Bij Trots54 organiseren we events om alle betrokken partners samen te brengen die zich inzetten voor het welzijn van jongeren. Deze regionale bijeenkomsten zijn cruciaal, omdat de meeste partners lokaal opereren. Met deze events faciliteren we ontmoetingen tussen jongeren, jongerenwerkers, sociale partners, cultuurpartners én kunstprofessionals.

Onze events bieden een platform waar betrokken partners over de grenzen van gemeenten en doelgroepen welkom zijn. Bezoekers en deelnemers kunnen hier leren van elkaars ervaringen, kennis delen en elkaar inspireren. Dit helpt ons niet alleen om de impact van ons werk te vergroten, maar ook om duurzame netwerken en samenwerkingen te creëren.

We werken nauw samen met lokale scholen, kunstorganisaties, gemeentes en maatschappelijke instellingen om deze events breed toegankelijk te maken. Deze samenwerkingen verrijken de ervaring en zorgen voor een groter bereik binnen de gemeenschap.

Bij Trots54 geloven we in de kracht van een gezamenlijke inspanning voor het welzijn van jongeren. Onze events zijn ontworpen om een inclusieve en stimulerende omgeving te bieden waar alle betrokkenen samen kunnen komen. Ontdek meer over onze aankomende events en zie hoe we gezamenlijk bouwen aan een betere toekomst voor jongeren in Brabant!

Events

verdeler

@Groene Engel // Regionaal event

Ieder jaar organiseren we een event, waarbij we onze collega’s, kunstprofessionals, jongeren en partners uit onderwijs, sociaal domein, kunst- en cultuurinstellingen uitnodigen om te laten zien waar we mee bezig zijn. We exposeren kunstwerken die tijdens projecten gemaakt zijn en er zijn diverse (rap)optredens te zien van jongeren, onze productiegroep en de demogroep van ISK. Ook is er ruimte om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

@NOBW // Jongeren over werk

NOBW Jongerenaanpak richt zich op jongeren in een veerkrachtige arbeidsmarkt en wil alle jongeren van 16 tot 27 jaar een passende plek bieden. In vier deelprojecten werkten jongeren aan het thema “Hoe ziet mijn ideale werkomgeving of baan eruit?” met subvragen zoals: Welke factoren vind je belangrijk op het werk? Welke emoties spelen hierbij een rol?